Bring Your Own De­vi­ce (BYOD)

Vejle Kommune har siden 2013 haft en strategi på IT-området, som omfatter en ordning for, at elever medbringer eget IT-udstyr (BYOD). Det er fortsat ikke et krav at medbringe det, men en opfordring.

Vejle Kommune har siden 2013 haft en strategi på IT-området, som omfatter en ordning for, at elever medbringer eget IT-udstyr. Denne ordning er blevet til bl.a. på baggrund af gode erfaringer fra Kirkebakkeskolen.

De fleste kommuner i Danmark har nu politikker for BYOD. I august 2016 er politikken i Vejle revideret i en ny it-strategi frem til 2020. Heraf fremgår det, at ordningen permanentgøres, og skolerne derfor fortsætter med at opfordre forældre til at sende it-udstyr med deres børn i skole - så vidt det er muligt.

På Kirkebakkeskolen har vi primært oplevet at være i konstruktiv dialog med forældre vedr. ordningen, og vi ønsker fortsat at indgå i dialog med forældre vedr. ordningen. Vi er opmærksomme på, at der kan findes mange holdninger på området, og det har vi respekt for. For at låne en af vores devices skal man udfylde en lånesedel med underskrift fra forældre samt elev og aflevere. Så får man et device udleveret.

Det er fortsat ikke et krav at medbringe det, men en opfordring.

På mellemtrinnet og i udskolingen er brugen af IT-udstyr et fundament for undervisningen, og vi opfordrer eleverne til at medbringe egen pc eller chromebook.

Skolen har fortsat mulighed for, at man kan låne udstyr, hvis man ikke selv har mulighed for det, hvis ens eget er gået i stykker, eller hvis man af anden grund ikke medbringer selv. Eleverne i indskolingen får besked fra klassens lærere i de perioder, hvor det er gavnligt, at de medbringer udstyr. Her bruges der hovedsageligt iPads til at lægge materiale i elevplanen på MinUddannelse. Men chromebooks inddrages også så småt i 2. klasse og i videre udstrækning i 3. klasse.

Vi har på alle klassetrin mulighed for at låse it-udstyret inde, når eleverne forlader klasselokalet/ikke benytter det.

Herunder kan du se, hvilke devices, der arbejdes med på de forskellige trin:

Indskoling:

Primært Ipad i perioder. Vi har en del iPads til rådighed på 0.-2. årgang og et antal pc’er/chromebooks på 3. årgang. Det er naturligvis helt frivilligt, om man tænker, at ens barn kan tage vare på det.

Mellemtrin:

Device kan være Chromebook eller PC. De elever, der har smartphones, vil også kunne benytte disse i nogle undervisningsaktiviteter. Dette er dog ikke noget, vi forventer. Smartphones er desuden heller ikke tilstrækkelige som primære devices i den almene undervisning.

Udskoling:

Device kan være Chromebook eller PC. De elever, der har smart-phones, vil også kunne benytte disse i nogle undervisningsaktiviteter. Dette er dog ikke noget, vi forventer. Smartphones er desuden heller ikke tilstrækkelige som primære devices i den almene undervisning.

Baggrund

Baggrunden for ordningen er dels, at det er uoverstigeligt dyrt, hvis skolerne skal have tidssvarende udstyr i det fornødne omfang. IT er i dag et fundament for den daglige undervisning. Men i takt med at eleverne også i stigende grad hjemme har eget udstyr, er der mange fordele ved at medbringe eget udstyr. Vejle Kommune nævner f.eks.:

  • Elever passer bedre på deres eget udstyr. Skolen sørger til gengæld for sikker opbevaring i skabe og adgang til strøm.

  • Elever tager i forvejen mobiler med i skole, som de i stigende grad anvender som læringsredskaber til f.eks. informationssøgning og indholdsproduktion.

  • Eleverne skal lære at håndtere egne teknologier og blive fortrolige med dem både i og udenfor skolen.

  • Ofte har eleverne allerede en computer derhjemme og vil foretrække den frem for skolens med argumentet: "Hvorfor have to, når den jeg har derhjemme passer bedre og er indrettet til mine behov?"

  • Skolens personale er klædt på til at skabe en undervisning, hvor elevernes udstyr udnyttes til gavn for den enkelte elevs læring.