Statistik og rapporter

Her finder i vores statistikker og rapporter for hvor godt vi klarer os

Rapporter

 • Undervisningsmiljøvurdering

  Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervis- ningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervis- ningsmiljøet.

   

  En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

  1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
  2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
  3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

  Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

  Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø:

  Elevrådet, skoleleder og kontaktpersoner i elevrådet har sammen lavet rundering inde og ude på Kirkebakkeskolen.

  Inden selve runderingen, har undervisningsmiljøet været på et elevrådsmøde, hvor der har været åben dialog om hvad der fungerede og hvor der er udfordringer.

   

  Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

  Sådan vurderede vi kortlægningens resultater:

  Vi startede med en fælles dialog omkring hvad UMV er. Herunder blev der fortalt om APV processen og trukket linjer til undervisningsmiljøprocessen.

   

  Inden runderingen var der en dialog om hvad samlede elevråd havde af fokusområder og vi talte her om, hvad der evt. kunne gøres?

   

  Under selve runderingen standsede vi op og diskuterede diverse observationer og drøftede løsningsmuligheder og hvem der skulle udføre jf. handlingsplan.

   

  Efter runderingen gennemgik vi de udpegede positive og negative sider ved undervisningsmiljøet og besluttede hvad der skulle i handlingsplan

  Det overordnede resultat:

  Elevråd, kontaktlærere i elevråd og ledelse deltog i vurderingen

  Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø:

  Her gør vi det godt:

  Opdeling af elever i kantinen fungerer godt

  Udskolingsgangen ved 7. og 8. årgang er virkelig flot

  Vi har nogle hyggelige indskolingsgange med pynt, planter på gangen mv.

  Flere toiletter er fine (rundering foretaget efter 10 pause).

  Her oplever vi udfordringer:

  Vi har et hegn ved skrænten ned til skovlegepladsen der er huller i.

  Vi ser der mangler legepladsaktiviteter til mellemtrinnet.

  Legepatruljen skal ikke vente i kø til kantinen, så kan de ikke nå deres arbejde.

  Gardinerne i udskolingen er beskidte og flere steder i stykker.

  Vi kan se affaldssorteringen ikke fungerer lige godt alle steder.

  Toiletterne ved mellemtrin/indskolingsgarderobe er ofte beskidte, mudrede støvler mv.

  Akustikplader er flere steder i stykker

  En del elevstole larmer, når man bevæger sig

   

  Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

  Sådan lavede vi handlingsplanen:

   

  Succes eller udfordring, som arbejdes med herunder målgruppen

  Indsats

  Ønsket mål

  for indsatsen

  Ansvarlig

  Tidsplan (Start /slut og evt. deadlines)

  Hegn

  Reparation  af hegn

  Hegnet bliver repareret

  Teknisk service

   Skoleår 24/25

  Legeplads mellemtrin

  Prioriteringsliste

  At vi får et endnu bedre legemiljø for mellemtrinnet.

   Ledelsen

  Skoleår 24/ 25

  Legepatruljens mulighed for at nå deres arbejde

  Skolepatruljen skal have patruljejakker på og kan derved blive prioriteret i køen.

  At legepatruljen både når at få noget at spise og deres arbejde.

   Kantinen

  Kontaktvoksne i legepatruljen

  NU

  Affaldssortering på Kirkebakkeskolen

  Vi ønsker i samarbejde med elevrådet at kigge på vores affaldssortering på skolen. Skal der være billeder fra kantinens emballage, er der forskel på udskoling og mellemtrin?

  Bedre affaldssortering

  Elevråd

  Ledelse

  Teknisk service

  Skoleår 24/25

  Toiletter ved garderobe

  Vi vil lave det hyggeligere på toiletterne med billeder, planter(plastik), musik (måske notching)

  Renere toiletter

  Elevrådet nedsætetr gruppe og indkøber tingene.

   

  Teknisk service assisterer med indretning.

  Skoleår 24/25

  Akustikplader

  Vi ønsker at skifte de ødelagte akustikplader som der bliver økonomi til det.

  Pænere klasser

  Teknisk service

  Skoleår 24/25

  Stole der larmer

  Vi vil lave en undersøgelse af stolene og forsøge at finde en løsning

  Mindre larm ved rokering rundt på stole

  Teknisk service

  Skoleår 24/25

   

   

   

   

   

   

  Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

  Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen:

  Vi ønsker at følge op på de ting, som vi har peget på. Dem der følger op, er dem der er tættest på. Vi evaluerer vores handlingsplan i elevrådet.