Svømmehallen

Vores svømmehal ligger i umiddelbar forlængelse af skolegården.

Vi disponerer over svømmehallen i skoletiden, og vi bruger ofte hallen i vores idrætsundervisning.

Bassinet er 16,67 X 8,5 meter og har en dybde fra 0,90 til 1,3 meter. Vandtemperaturen er på 27 °C.

Herudover fordeler Hal og Stadion Administrationen tider til foreninger mv. For kontakt af Hal og Stadion gå til Vejle Kommunes Sport og Idræt.