Ny elev

At starte i skole såvel som at skifte skole er betydningsfuldt i et barns liv. For os er det væsentligt, at det bliver en god oplevelse, og vi er opmærksomme på at skabe de bedste forudsætninger for en god start på Kirkebakkeskolen.

Gennem skoleforløbet hos os kan en elev have forskellige skolestarter: Den første skoledag i børnehaveklassen, overgangen fra Engum til Kirkebakkeskolen eller et skoleskifte fra en anden skole til Kirkebakkeskolen. Uanset hvilken skolestart, der er tale om, ved vi, at det er en stor beslutning, der har ligget bag. Derfor vægter vi tryghed for forældre og barn i opstartsprocessen bl.a. gennem opstartsbesøg, ”prøv at gå i skole”-besøg, elevmentorordning i den første tid, samtale med lærere i opstarten og meget mere. Vi glæder os til at møde jer og sammen være med til at udvikle jeres barns kommende talenter.

Den digitale indskrivning skal foretages i perioden 20. november 2023 til 19. december 2023

Overgang fra dagtilbud til skole

Som et led i denne trygge overgang har vi, i Bredballe, et forpligtende samarbejde mellem daginstitutionerne og skolen. Det er et formaliseret samarbejde, som bygger på ledermøde, personalemøder, overleveringsmøder osv.

Du kan læse mere om, hvordan Vejle Kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole. Det kan du gøre på kommunens hjemmeside.

Overgang fra Engum Skole

I mange år har der været tradition for, at eleverne fra Engum skole starter på Kirkebakkeskolen, når deres skoleforløb afsluttes på Engum Skole efter 6. klasse. For at skabe en god overgang mellem skolerne starter samarbejdet mellem de to årgange og lærerne allerede, når eleverne går i 5. klasse.  Eleverne indgår i et meningsfuldt samarbejde på tværs af de to skoler.

Frem mod skolestart på 7. årgang dannes der helt nye klasser, hvor eleverne blandes og sammensættes på ny efter en række pædagogiske, sociale og faglige principper. De nye klasser danner grundlag for et godt udskolingsforløb, hvor eleverne indgår i nye sociale relationer på lige fod.

I efteråret 2014 var der fernisering på skolens nye kunstinstallation "MED MOD". Installationen er interaktiv og kan tages ned og sættes op på ny. Det er 7. årgangs opgave årligt at skabe et nyt kunstværk som led i samarbejdet mellem de nyetablerede klasser. Kunstværket er således en fortælling om fællesskabet i de nye 7. klasser.

Mit barn skal skifte skole

Af forskellige grunde kan I stå i den situation, at jeres barn skal skifte skole. I det tilfælde er I velkomne til at kontakte skolens kontor og aftale nærmere i forhold til et møde og en rundvisning på skolen.

Der findes forskellige regler for skoleskifte i forhold til både frit skolevalg og tilflytning til skoledistriktet. Informationer herom findes på Vejle Kommunes hjemmeside.