Årgangs­forældreråd

Alle årgange på Kirkebakkeskolen skal oprette et årgangsforældreråd bestående af en-to medlemmer fra hver klasse. Forældrene vælges blandt klassens forældre på første forældremøde for et-to år ad gangen dog max. to nye pr. år pr. klasse.

Forældremøder på Kirkebakkeskolen afvikles altid på samme tidspunkt for en årgang. Først mødes årgangen samlet for debat, information om fælles anliggender og valg af forældrerepræsentanter, og derefter går man i de respektive klasser.

Opgaver

 • At planlægge to sociale arrangementer i løbet af skoleåret for klassen og et socialt arrangement for årgangen.

 • At sørge for, at der tages et kort referat fra forældremødet. Referatet kan lægges på AULA, eller man kan lave et opslag til inspiration på vores lukkede facebook-gruppe.

 • At være ”arbejdskraft”, men også kunne uddelegere praktiske gøremål til klassens/årgangens andre forældre i forbindelse med møder og andre arrangementer.

 • Aftaler om, hvordan vi holder fødselsdage i klassen – samme regler på hele årgangen. Måske skal alle forældre sættes sammen med en anden forældre fra klassen – så man kan orientere hinanden ved fravær, forældremøder mv.

Ideer til fælles aktiviteter og samvær

 • Indskolingen: Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse

  Formålet med årgangsforældre blandt denne gruppe af elever er, at forældrene lærer hinanden at kende og lærer hinandens børn at kende.

  Dette formål kan opnås ved at arrangere fælles sammenkomster på skolen eller fælles udflugter. Forældre kan også indgå som gæstelærere i de emnearbejder, som finder sted på disse klassetrin. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

  Forslag til arrangementer:

  • Ekskursioner/udflugter
  • Forældremøder
  • Fællesarrangementer for elever og forældre
  • Legegruppeordning
  • Madklub
  • Gæstelærere
  • Klassefester
  • Film, teater
  • Ture med overnatning
  • Skolefester
  • Venskabsklasser/udveksling
 • Mellemtrinnet: 4., 5. og 6. klasse

  Formålet med årgangsforældrerådet på mellemtrinnet er at udbygge kendskabet til hinanden fra de første år og derudover at virke som idégiver og praktisk medhjælp i det arbejde med klassen, som ligger ud over den almindelige undervisning. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

  Forslag til arrangementer:

  • Ekskursioner/udflugter
  • Forældremøder
  • Fællesarrangementer for elever og forældre
  • Gæstelærere
  • Idræts-/sportsarrangementer
  • Spise-/mad-grupper
  • Klasse-/årgangsfester
  • Overnatning på skolen
  • Film, teater
  • Skolefester
  • Oplæg for forældre om sociale medier og alkohol
 • Udskolingen: 7., 8. og 9. klasse

  Formålet med årgangsforældrerådet på disse klassetrin er at fastholde forældresamarbejdet og kendskabet til hinanden. Årgangsforældrene skal være med til at styrke samværet mellem elever og forældre – at man kan have fælles oplevelser. Årgangsforældrene skal medvirke til at foreslå emner, som er relevante for elever og forældre på disse årgange.

  Det er bedre med få, gode arrangementer end mange, mindre gode. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

  Forslag til arrangementer:

  • Ekskursioner/udflugter
  • Forældremøder
  • Fællesarrangementer for forældre og elever
  • Idræts-/sportsarrangementer
  • Lave mad og spise sammen
  • Modearrangementer
  • Film
  • Spise-/madgrupper
  • Klasse-/årgangsfester
  • Skolefester
  • Teaterture
  • Alternative skoleformer
  • Besøg af folk fra erhvervsvirksomheder (som fortæller om deres arbejde)
  • Evt. besøg på eller af andre skoler for udveksling af erfaringer
  • Oplæg for forældre og/eller børn om sociale medier, alkoholmisbrug, mobning, rygning, stofmisbrug, uddannelses- og erhvervsorientering, ungdom, lommepenge, ungdomskriminalitet mv.
  • Psykolog til at fortælle børn/forældre om deres fælles problemer med relation til skolen
  • Gæstelærere
 • Forslag til aktiviteter i forbindelse med udflugter

  • Boldspil
  • Mødes ved Tirsbæk og spise sammen
  • Rundbold
  • Bål
  • Film
  • Fisketure
  • Fællessang
  • Fællesspisning på skolen (der kan bookes og lånes nøgler på kontoret).
  • Idræt
  • Opgaveløb
  • Orienteringsløb
  • Samle ting i skoven
  • Samle ting ved stranden
  • Skattejagt
 • Forslag til klassefester

  • Bankospil
  • Dans
  • Diskotek
  • Fællesspisning
  • Juleklip
  • Konkurrencer (f.eks. "Gæt og grimasser")
  • Sanglege
  • Skattejagt
  • Teater