Værdier og kernefortælling

Vi er en værdidrevet skole. Værdierne udspringer af de energier og strømninger, der er på skolen; i læringsrummet og i fællesskabet. På den måde er værdierne drivkræfterne i vores arbejde, som det er indkredset i vores kernefortælling.

Kirkebakkeskolens kernefortælling

Det første skridt ind i fællesskabet på Kirkebakkeskolen er starten på en lærerig, udfordrende og ganske fantastisk rejse. Rygsæk på ryggen og sommerfugle i maven, men med en nysgerrighed, der ikke er til at tage fejl af. Det samme gælder det spirende talent, som gemmer sig trygt og godt lige bag ved hjertet. Altså på helt rette sted. I mødet med alle rejsekammeraterne – de andre elever, lærerne, pædagogerne og forældrene – vil dette talent langsomt, men sikkert, og nogle gange i fuldt firspring, blive plejet og udviklet, forstærket og forandret.

Kirkebakkeskolen er kendetegnet ved sine stærke fællesskaber. Vi holder et skarpt fokus på at etablere og styrke fællesskaber på trods af forskelligheder, på kryds og tværs mellem eleverne, blandt personalet og med forældrene som helt afgørende samarbejdspartnere. For os er det konstruktive og velfungerende samarbejde både en ambition, en forventning og et privilegium. Talent trives nu en gang bedst i rammer præget af tryghed, gensidig respekt, nærvær og tillid.

Vi sigter mod stjernerne. Det betyder, at vi har høje ambitioner, både på vores egne og på elevernes vegne. Vi er stolte af vores faglighed, og vi værdsætter hårdt arbejde og vedholdenhed. Det er vigtigt at gøre sig umage og stå på tæer for at kunne nå helt til toppen. Men samtidig insisterer vi på at have modet til at turde fejle. For så bygger vi erfaring op, og vi får øje på andre veje at gå. Det er her, når vi vælger de udfordrende veje, at læreprocessen kører på højeste blus. Når blot vi tør, og det gør vi – sammen.

På et tidspunkt når rejsen med Kirkebakkeskolen til vejs ende, men det er ikke en endestation. Det er tværtimod startskuddet til en ny rejse ud i verden, hvor talentet skal folde sig ud i fuldt flor og bidrage i voksenlivet og samfundet. Vi ser det som vores fornemste opgave at sende hele mennesker af sted herfra med et boblende overskud, så de kan indgå i nye fællesskaber, sætte kursen mod nye horisonter og gøre en verden af forskel for sig selv og andre.

Kirkebakkeskolen - her udvikler vi talent sammen

(Kernefortælling revideret december 2017)