Forældre­baserede­ initiativer

På skolen er vi glade for forældrebaserede initiativer, der kan understøtte børnenes læring og sociale fællesskab og dermed skolens arbejde.

Vi vil gerne tage imod tilbud fra forældre i bred forstand. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Hjælp ved særlige lejligheder/arrangementer
  • Invitation til besøg på egen arbejdsplads

Flere forældre har adgang til muligheder, vi normalt ikke kan effektuere på skolen, og det kan bidrage til særlige oplevelser for børnene. Det er vigtigt, at diverse gode tilbud fremsættes til lærerne og pædagogerne på så tidligt et tidspunkt som muligt. Det er af afgørende betydning, at skolens personale inddrages i planlægningen af både indhold, form samt tidspunkt.

Vi har forståelse for, at tilbud nogle gange kan komme med kort varsel. Når det er muligt og vurderes at være givtigt, ændrer vi gerne eksisterende planer.
Når lærere og pædagoger deltager, har de pr. definition et undervisningsansvar samt ansvar for de deltagende børn.