Over­gang fra in­sti­tu­tion til sko­le

I Vejle Kommune vægter vi tryghed i overgangen fra børnehave til skole.

Som et led i denne trygge overgang har vi et forpligtende samarbejde mellem daginstitutionerne i området og skolen. Det er et formaliseret samarbejde, som bygger på ledermøder, personalemøder, overleveringsmøder osv. Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole.

Åbent hus og indskrivning

At vælge en skole for sit barn er en stor beslutning, som vi ved kræver kendskab og tryghed til os. Det har stor værdi for os, at forældre såvel som jeres børn har en god oplevelse med det første møde med os.

Derfor inviterer vi jer forældre til åbent hus forud for indskrivning til skolestart. Alle børn, der hører til Kirkebakkeskolens distrikt, modtager automatisk et brev, når det er tid til indskrivning. Hører jeres barn ikke til skoledistriktet, er der selvfølgelig mulighed for at søge om optagelse på skolen efter reglerne om frit skolevalg.