Over­gang fra in­sti­tu­tion til sko­le

I Vejle Kommune vægter vi tryghed i overgangen fra børnehave til skole.

Som et led i denne trygge overgang har vi et forpligtende samarbejde mellem daginstitutionerne i området og skolen. Det er et formaliseret samarbejde, som bygger på ledermøder, personalemøder, overleveringsmøder osv. Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole.

Åbent hus og indskrivning

At vælge en skole for sit barn er en stor beslutning, som vi ved kræver kendskab og tryghed til os. Det har stor værdi for os, at forældre såvel som jeres børn har en god oplevelse med det første møde med os.

Derfor inviterer vi jer forældre til åbent hus forud for indskrivning til skolestart. Alle børn, der hører til Kirkebakkeskolens distrikt, modtager automatisk et brev, når det er tid til indskrivning. Hører jeres barn ikke til skoledistriktet, er der selvfølgelig mulighed for at søge om optagelse på skolen efter reglerne om frit skolevalg.

Samarbejdsaftale omkring den gode overgang i Bredballe

 

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; mestring, tryghed og deltagelse. Det fælles tema for dette års overgang er fællesskaber. Derudover arbejdes der med børnenes evne til fordybelse, selvregulering, robusthed og fokus.

Handling

Tidspunkt

Tovholder

Møde mellem lederne af dagtilbud i Bredballe, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen

18.09.2023

Skolen

Sidste frist for udlevering af folderen ”Den gode overgang”

1.November

Dagtilbud

Sidste frist for tilbagemelding til skolen vedr. børn, som har særlige udfordringer/skoleudsættelse. Vigtigt med løbende dialog og gerne tidligt.

1.November

Dagtilbud

Møde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere i dagtilbud og skole vedr. samarbejdet omkring den gode overgang

01.11.2023

Kl. 14.00-16.00

Skolen

Kirkebakkeskolen

Infoaften for interesserede forældre

08.11.2023

Kl. 17.00

Skolen

Indskrivning

Uge 47-50

Forældre/

Forvaltning/

Skolen

Besked om optagelse

Senest uge 8

Skolen

Skolerne sender mails til daginstitutionerne med etableringsliste og samtykke. Daginstitutionerne giver skolerne besked, når de har åbnet for SBsys, og de skriver, hvilke børn, der er særlige informationer på.

Uge 16

Dagtilbud

Besøgsdage i skolen

 

Maj

Datoer afventer

Skolen & Dagtilbud

Deadline for færdiggørelse af profiler på Hjernen og hjertet.

I løbet af uge 20

Dagtilbud

Pædagogerne i dagtilbud laver 3 grupper af deres børngruppe, som skolen kan bruge ift. klassedannelsen. Grupperne laves ud fra flg. kriterier:

1)      Dem der arbejder godt sammen.

2)      Dem der får det bedste frem i hinanden

3)      Dem der har en god relation til hinanden

I løbet af uge 20

Dagtilbud

Møde mellem pædagogiske personale i dagtilbud og skole. Her drøftes dagtilbuddets dannelse af grupper med skolens personale, samt overlevering af enkelte børn der er særlige informationer om. Besøg i dagtilbud afholdes i denne sammenhæng. Kan dette gøres på teams

Maj

Skolen

Afholdes i daginstitutionerne

Overleveringssamtaler med eksterne samarbejdspartnere. (Psykolog/tale-høre konsulenter, etc.) Her involverer dagtilbud forældre og andre interessenter, som vurderes vigtige for overleveringen.

Løbende

Dagtilbud

Prøv at gå i skole for kommende børn og forældre

31.05.2024

Skolen

Opstart SFO

August 2024

Skolen

Skolestart i Børnehaveklassen

12.08.2024

Skolen