Sko­le­ud­vik­lings­sam­ta­le

Et redskab i dialogen mellem forvaltning og skole.

Fra skoleåret 2022-23 vil forvaltning og skolens ledelse holde skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtalerne finder typisk sted i årets første kvartal. Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde og den lokale dialog mellem skolen og forvaltningen. Det er en dialog om skolens udvikling, så eleverne får de bedst mulige rammer for læring, trivsel og dannelse. I forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af samtalens resultater. Det kan eksempelvis være et kort referat/opsamling af skoleudviklingssamtalen, som gøres tilgængeligt på skolens hjemmeside. Notat for årets skoleudviklingssamtale kan læses nedenfor.

Dato: Juni 2023

Skole: Kirkebakkeskolen

Hvilke mønstre får vi øje på i relevant data for skolen?

  • Resultater fra de obligatoriske test i dansk læsning i dansk og matematik skal indgå. 

Kirkebakkeskolen 21/22

I dansk og matematik har vores elever et gennemsnit på 8,2 og 8,4. 1.3 % opnår ikke 2 i dansk og matematik. Drengene har et snit på 7,5 og 8,4 og 2% opnår ikke 2 i dansk og matematik.

Vores elever opnår 8,0 i læsning og 7,5 ved standpunkt i læsning

I matematik er det 8,5 uden hjælpemidler, 7,7 i mundtlig og 8,3 med hjælpemidler til eksamen. Tilsvarende er det 8,2 uden hjælpemidler, 7.0 til mundtlig og 7,6 med hjælpemidler i standpunkt.

Generelt opnår eleverne et tilfredsstillende niveau, men der er stadig en diskrepans mellem eksamen og standpunkt.

I forhold til trivsel har vi forskellige forsøg i gang med pausetiltag, hvor vi vil øge kvaliteten af pauserne på Kirkebakkeskolen.

Herunder ekstra tid i udskolingen til aktiviteter og en betydelig styrkelse af legepatruljen på mellemtrinnet, som hjælper til den gode pause i indskolingen.

I forhold til elevfravær eller elevtilstedeværelse er det fortsat vores fokus ud fra nedenstående data at højne tilstedeværelsen   

FRAVÆRSOPLYSNINGER

I tabellen kan I se, hvor mange elever skolen har indberettet fraværsoplysninger for, fordelt på klassetrin.

                                            Gennemsnitligt

Klassetrin Antal elever   Fraværsprocent

0                 75                       5,2 %

1                 75                       5,1 %

2                 51                       5,3 %

3                 59                       5,2 %

4                 78                       7,2 %

5                 72                       8,0 %

6                 84                     10,2 %

7                 84                       9,0 %

8               100                       6,7 %

9                 92                       7,1 %

Hvordan skal handlingerne iværksættes og prioriteres?

I udskolingen er vi i dialog omkring standpunkt og eksamenskarakter. De kommende år deltager vi i et frihedsforsøg i naturfag og matematik, hvor vi vil undersøge om det er muligt at højne den indre motivation og i sidste ende muliggør, at eleverne klarer sig endnu bedre i fagene.

I forhold til fravær er vi i dialog med forældre og personale omkring vores fraværsprocedure. En procedure med flere trin, hvor vi har brug for tydelige markeringer for hvornår vi siger nej til fravær. Skolebestyrelsen er med og det er vores ønske gennem dialog ved alle forældremøder, opstart af nye elever og overgange at vi højner elevernes tilstedeværelse.

Hvilke forbedringer forventes handlingerne at give?

Højere motivation, høje karakterer, bedre pauser og højere tilstedeværelse.

Hvad vil vi gerne se om et år?

At vi har flyttet os:

  • Personalet er tydeligere i dialogen med forældre omkring fravær

  • Personalet evaluerer løbende frihedsforsøget

  • Ledelsen følger karakter i standpunkt og ved eksamen.

  • Færre konflikter i pauserne

Hvordan skal handlingerne evalueres?

Vi evaluerer på tallene, på forsøget specifikt og på pausetiltagene (afd. møder).

Er der behov for understøttelse fra forvaltningen?

Det er meget muligt.